Mostovi kulture austrijskih i bosanskohercegovačkih institucija:

"Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust“

  U prostorijama Instituta za istoriju u Sarajevu, dana 4. decembra 2013. godine potpisan je sporazum o partnerstvu između institucija učesnica u projektu „Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust“ iz Bosne i Hercegovine i nosioca projekta Akademije nauka Republike Austrije.
Ovaj naučno-istraživački projekat, finansiran od strane Europske Unije u programu “Europa za građane” i od strane Ministarstva za obrazovanje, umjetnost i kulturu Republike Austrije, koji za cilj ima oživljavanje jevrejske historije Bosne i Hercegovine te njeno spašavanje od zaborava, trajaće u periodu od decembra 2013. do aprila 2015. godine.  Materijalno i nematerijalno naslijeđe Jevreja u gradovima Bosne i Hercegovine koje je u holokaustu najvećim dijelom nepovratno uništeno, a nakon toga u najvećoj mjeri izbrisano iz kolektivne historije i pamćenja, biće istraženo i predstavljeno javnosti.

1


Ideja ovog projekta naišla je na veliko zanimanje naučno-istraživačkih, kulturnih i obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini i Republici Austriji. Institucije partneri projekta iz Bosne i Hercegovine su: JU Institut za istoriju iz Sarajeva, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Društvo arhivskih zaposlenika TK, „La Benevolencija“ Sarajevo,  MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ iz Kladnja i MSŠ „Milorad Vlačić“ iz Vlasenice, dok su partneri projekta iz Republike Austrije: Pravni fakultet Univerziteta u Beču, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beču, austrijska vladina organizacija „Erinnern.at“, te nosilac projekta Akademija nauka Republike Austrije.
Aktivnosti projekta, među kojima su objavljivanje publikacije na bosanskom i engleskom jeziku u BiH i u Republici Austriji, izložba fotografija u Sarajevu, pilot projekti uvođenja edukacije o holokaustu u vidu izbornog predmeta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i gimnazijama u Vlasenici i Kladnju, te prezentacije publikacije i rezultata projekta u BiH i Republici Austriji, imaju za cilj stvaranje novih formi i dimenzija u procesu aktivnog sjećanja na komšije Jevreje, žrtve holokausta iz Bosne i Hercegovine.

Saopštenje za javnost pripremili:
prof. Rifet Rustemović i                                                                               09.12.2013.god.
DI Mag. Anisa Hasanhodžić
(Akademija nauka Republike Austrije)


Okrugli sto "Zaštita i značaj ličnih i porodičnih zbirki"

 

Okrugli sto Zaštita i značaj ličnih i porodičnih zbirki u organizaciji Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona i Arhiva TK održati će se 8. decembra, sa početkom u 10 sati. Isti će se baviti nizom tema vezanim za značaj i problematiku zaštite ličnih i porodičnih zbirki, koje predstavljaju važnu arhivsku građu i često ključan materijal za rekonstrukciju prošlosti.

Program Okruglog stola "Zaštita i značaj ličnih i porodičnih zbirki"     


ICARUS radionica "Informatizacija arhiva" u Tuzli

 

U periodu od 30. - 31. maja 2011. godine u Tuzli će biti održana radionica pod nazivom "Informatizacija arhiva".

Organizatori radionice su Arhiv Tuzlanskog kantona, ICARUS (Međunarodni centar za arhivsko istraživanje) i Hrvatski državni arhiv, a jedan od suorganizatora jeste i DAZ Tuzlanskog kantona. Učešće će uzeti dvadesetak arhivista iz zemlje i inozemstva, a predavači će biti stručnjaci iz Hrvatske, Slovenije i Austrije.

 

Izložba "Nuraga Softić - put umjetnika"

 

Dana 15. februara 2011. godine u prostorijama JU Arhiv Tuzlanskog kantona otvorena je izložba fotografija "NURAGA SOFTIĆ – PUT UMJETNIKA". Razlog postavljanja iste je obilježavanje jubileja 60-godišnjeg uspješnoga bavljenja fotografijom. Posjetioci su imali priliku vidjeti jedan dio Softićevoga umjetničkog stvaralaštva i jedne velike ljubavi koju je on godinama gajio prema ovoj vrsti umjetničkoga izraza.

U ime domaćina prisutnima se obratio doc. dr. Izet Šabotić, direktor Arhiva TK. Zatim se gostima obratio i autor izložbe gosp. Nuraga Softić. O samoj postavci izložbe govorio je predsjednik DAZ-a, prof. Omer Zulić. Gosp. Robert Andrejaš, predsjednik Udruženja fotografa "Foto klub Tuzla" je izložbu proglasio otvorenom.

Preuzmi katalog "Nuraga Softić - put umjetnika"